در بازی زندگی

برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم. کسی که به قوه تخیّل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصویر کند و ببیند، خواهد توانست به همه مرادهای بحق دلش، خواه سلامت، خواه ثروت، خواه محبت، خواه دوستی، خواه بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر، برسد. اسکاول شین

اطلس سه بعدی جهان

/ 0 نظر / 10 بازدید